Page 9 - CZ_STARKL_F2020
P. 9

Sweetunie
  Tyto kompaktní polopřevis-
  lé petúnie budou ozdobou
                  4 Fiona flash                  Kompaktní petúnie

  každého balkonu! Výborně
  se vyjímají v závěsných
  nádobách a bohaté převi-
  sy vytvoří také v truhlíku
  pod oknem. Jsou doslova
  obsypané květy a dají se
  skvěle kombinovat  s ostat-
  ními kvetoucími letničkami.
  Kvetou až do podzimu a jsou
  odolné vůči větru i dešti.
             květen -     asi 50 cm
      září       polopřevislé

   4  Fiona Flash

  Č. 103172
  1 bal. (3 ks)  138,- Kč

  od 3 BAL. jen 129,- KČ
  Nejnovější selekce petúnií v
  zářivě červené a růžové vy-
  drží kvést až do podzimu.
                                       Všichni
   5  Miss Marvelous                          se jim budou

  Č. 102896                                obdivovat!
  1 bal. (3 ks)  138,- Kč

  od 3 BAL. jen 129,- KČ
  Exotická směsice barev!

                                             5 Miss marvelous

   6  Verbena
  ’Dark Red ’
        ®
  Č. 100822
  1 bal. (3 ks)  129,- Kč

  od 3 BAL. jen 117,- KČ
  Květy uspořádané do vý-
  razných koulí nakvétají na
  silně převislých stoncích a
  překrývají listy. Takto neú-
  navně nakvétají stále nové
  květy až do podzimu. Bo-
  haté  kvetení  podpoříte
  nejvíce pravidelnou záliv-
  kou a hnojením. Dopo-
  ručujeme sázet do sub-  Jedinec ˇný
  strátu pro balkonové rost- odstín zár ˇive ˇ
  liny, který obsahuje op-
  timální kombinaci živin.  c ˇervené!
             květen -
      září     převislá                                 6 Dark red ®

                                                      9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14