Page 15 - CZ_STARKL_H2020
P. 15

4  Big Blue   Středně raná  Naše obrˇí boru˚vky
  č. 154075     1 rostlina  169,- KČ    Kombinujte odrůdy a prodlužte si borůvkovou sezonu      bobuloviny
  od 3 rostlin jen   159,- kč
  ’Big Blue’ je novinka z Ameriky s ex-
  tra velkými plody, které mají v průměru
  až 2 cm. Díky postupnému dozrá-
                   Medonn
  vání plodů od června do července,
  se prodlužuje doba sběru borůvek až
  na 1,5 měsíce.  Bezproblémová, sa-
  mosprašná odrůda, která není tolik
  náročná na kyselou zeminu. Stačí jí                      Tyto 3 odru˚dy plodí v
  mírně kyselejší zem. Sázejte do sub-                     ru˚znou dobu. Pokud vy-
  strátu s rašelinou na slunečné místo.
  Doroste zhruba do 1,5 m. Díky kompakt-                       sadíte tyto 3 odru˚dy spo-
  nímu, kulovitému tvaru se dá bez pro-                    lecˇneˇ, nejenže podporˇíte
  blému pěstovat i v květináči na balkoně.                      jejich plodnost, ale pro-
  Zeminu kolem borůvky můžete zakrýt
  mulčovací kůrou, nebude tolik vysychat.                      dloužíte si období boru˚vek
  Zasíláme v květináči, 20/30 cm.                           z vlastní zahrádky na
                    Sladké                        2 meˇsíce!
                   a št’avnaté
                          4 big blue                                              5  hnojivo
                              Super cena!          pro borůvky a
                              Super cena!
                                             vřesovištní rostliny
                              1 ks heidi + 1 ks big blue   Č. 043190
                              + 1 ks early blue  jen    1 BAL. (500 g)
   6 early blue                     č. 154135


                              3 ks místo 487,- KČ  420,- KČČ 109,- KČ
                              Ušetříte 67,- KČ!


   6  early blue   Raná
  č. 154130     1 RoSTLINA  169,- KČ                          Nejlepší,
  od 3 rostlin jen   159,- kč                               léty ove ˇr ˇené
  Tato časně plodící borůvka má velké,                          boru ˚ vky!
  tmavě modré plody s velmi výrazným aro-
  ma a mimořádně sladkou chutí. Dorůstá
  do 1,5 m, kvete růžově a má krásné
  podzimní zbarvení. Stačí jí mírně kyselá
  zemina a slunečné stanoviště. Zralost:
  začátek července. Zasíláme v květináči,
  20/30 cm.
   7  Heidi       pozdní

  Č. 154040     1 rostlina  149,- KČ
  od 3 rostlin jen   139,- kč   Roc ˇne ˇpr ˇes 10 kg
  Absolutně mrazuvzdorná, samosprašná  obr ˇích plodu ˚
  borůvka. Na bohatou úrodu se můžete  z jednoho ker ˇe,
  spolehnout po dobu 30 let. Tak dlouho
  vydrží její pravidelná vysoká plodnost.  a to po dobu                          Tel. 327 314 982
  Sázejte do větší jámy vysypané substrá- 30-ti let!
  tem s rašelinou. Zralost: červenec až sr-                             7 heidi
  pen. Zasíláme silné rostliny v květináči.

                                                      15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20