Page 14 - CZ_STARKL_H2020
P. 14

Medové Kamcˇatské boru˚vky                              2  Blue King
                             ®

     Bohatá úroda velkých plodů                             Č. 151591    179,- KČ
                                              1 rostlina
                                              od 3 ks jen 159,- kč
                  Sladké                         Lonicera  kamtschatica.
                  plody již                        První odrůda z nové gene-
                                              race Kamčatských borů-
                  v kve ˇtnu!                       vek vyznačujících se vel-
                                                ®
                                              mi velkými a sladkými plo-
                                              dy. V našich podmínkách
                                              jsou kamčatské borůvky
                                              prvním dozrávajícím ovo-
                           Až 5 cm                cem vůbec. I mladé rost-
                            dlouhé                liny plodí ještě před jaho-
                                              dami, už od května! Plo-
                            plody!                dy  obsahují  nesmírné
                                              množství  vitamínu  C,
                                              což je o důvod víc, proč
                                              si je pěstovat na vlastní
                                              zahrádce. Navíc tyto rost-
                                              liny nepotřebují speciální
                                              podmínky ani kyselou pů-
                                              du. Rostou v každé běžné
                                              půdě. Nejvíc plodí 1-2
                                              leté výhony. Staré dřevo
                                              se vyřezává, keř se takto
                                              zmlazuje. Nejdůležitější je
                          2 blue king               zjara dostatečná zálivka,

                                              rostlina by neměla vy-
                                              schnout. Jsou plně mrazu-
             Super cena!          1  modrý triumph     Č. 151590   vzdorné, můžete je pěsto-
             Super cena!
                                              vat venku i v květináči.
                            1 rostlina  179,- KČ / od 3 ks jen 159,- kč Odrůda ’Blue King’ je čás-
             1 ks Modrý triumph +     Lonicera kamtschatica. Plody s vysokým ob- tečně samosprašná, do-
             1 ks blue king +  jen    sahem vitamínu C a B. Mrazuvzdorná odrůda,  poručujeme  vysazovat
             č. 151592           odolná vůči chorobám, nenáročná a bohatě  společně s odrůdou ’Mo-
                            plodící. Dorůstá do 1,5 m. Dá se pěstovat i na
                                              drý Triumph’. Zasíláme v

             2 ks místo 358,- Kč 295,- KČČ balkonu v květináči. Zasíláme v květináči. květináči.
    1 modrý triumph  ušetříte 63,- Kč!                 květen -     do                  květen -     do

                               červen   150 cm          červen   150 cm
                                                  Bohatá
                                                  úroda
                                                 lahodných

                                   Také             plodu ˚!
                                   do kve ˇti-
                                   nác ˇu ˚!        3  cranberry

                                               vitamínová bomba
     Výtec ˇné                                      Č. 150061
     k masu!                                       1 rostlina  109,- KČ
                                               OD 3 rostlin JEN

                                               99,- kč
                                               Extra velké plody o veli-
                                               kosti angreštu obsahují
                                               enormní množství vi-
                                               tamínů. V kyselé půdě
                                  Zdravé          s rašelinou se rychle
                                               rozrůstá v hustý kobe-
                                  mlsání pro         rec. Plody vydrží v led-
                                   malé i          nici i několik měsíců.
                                   velké!          Zasíláme silné rostliny
                                               v květináči.

   14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19