Page 11 - CZ_STARKL_H2020
P. 11

Jahody                           Výrazne ˇ
                           aromatické
                            jahody!                           3 Aromas


                                                  Stále-
                                                  plodící!
                                            5  Super star
             Víte ˇzka                          Stáleplodící Popínavé
            všech jaho-                          jahody
            dových ochut-                          č. 090080
              návek!                           1 bal. (3 ks)  149,- Kč

                                            od 3 bal. jen 139,- KČ
           4 Senga sengana                         Tyto jahody už léta patří

                                            mezi naše bestselery. U
                                            popínavých jahod je klíčem
                                            k úspěchu vyštípnutí prv-
                                            ních květů. Rostlina pak
                                            vytvoří silné výhony plné
                                            jahod. Ty musíte k opoře
                                            připevnit,  rostlina  sama
                                            nemá žádné úponky. Tento
      Nezapomen ˇte,                               jahodník můžete pěstovat
                                            také jako převislý - zasa-
    že plná plodnost jahod-                            díte do květináče a výhony Sleva na internetové objednávky - 5 %
    níku trvá maximálne ˇ                     Obrovské     místo vyvazování necháte z
                                            květináče viset. Dostatečná
    3 roky! C ˇ tvrtým rokem                    množství    zálivka a pravidelné hnojení
     je tr ˇeba zasadit nové,                  sladkých a    zaručí bohatou úrodu. Tato
      mladé sazenice.                      št’avnatých   odrůda je opakovaně plo-
                                            dící. Doba zralosti: od červ-
                                     plodu ˚ !   na. Zasíláme silné rostliny v
                           5 super star           květináči.


                                                      11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16